تعریف بازاریابی

تعریف بازاریابی

فرآیندی که طی آن افراد و گروهها با تولید و مبادله کالا خواسته و نیاز های خود را تامین میکنند بازاریابی گفته میشود. ( کاتلر و آرمسترانگ)

 

 

 

انواع بازاریابی

بازاریابی خارجی (بیرونی )

بازاریابی داخلی ( درونی)

بازار یابی تعاملی (رابطه مند)

 

تعریف بازاریابی داخلی – Internal Marketing

بازاریابی داخلی را میتوان تلاش شرکت برای ارضای نیازهای کارکنان “موثر بر مشتری” یا مدیریت اثربخش تر زنجیره ارزش – خدمت و ارتباطات بین همکاران تعریف نمود.

 

هدف بازاریابی داخلی – Internal Marketing

   • حداکثر بهروری منابع انسانی
   • کسب سود بیشتر
   • بازاریابی داخلی در واقع ایجاد اطمینان از رضایتمندی کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است.

 

این امر به صورت فرآیندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد کارکنان زمانی میتوانند خدمت را به صورتی عرضه نمایند که مشتریان راضی شوند.

نیازهای خودشان از سوی سازمان برآورده شده باشد نقش بازاریابی داخلی این است که کارکنان خط مقدم را متقاعد سازد تا بپذیرند که ارزش ها، اهداف و مقاصد سازمان می توانند برای سازمان و مشتریان به اندازه کارکنان مفید باشند.

 

باید دانست که دستیابی به رضایت مشتری از طریق اجرای اثربخش استراتژیهای مشتری – محور مهمترین امراست و این امر محقق نمیشود جز با مدیریت و هماهنگی تلاشهای بین وظیفه های درونی یک فرآیند انگیزشی و رضایتی کارکنان.

 

از نظر استادان، بازاریابی داخلی، تلاشی برنامه ریزی شده است که در بازاریابی به عنوان یک رویکرد بکار می رود تا بر مقاومت سازمانی در برابر تغییر و همسویی غلبه نموده.

 

کارکنان را بی انگیزه اند و در آنها در جهت اجرای اثربخش استراتژیهای سازمانی و وظیفه ای هماهنگی و انسجام بی وظیفه های ایجاد نماید تا از طریق فرآیند ایجاد کننده انگیزه و کارکنان مشتری محور به رضایت مشتری دست یابد.

 

از نگاه لینگز هدف بازاریابی داخلی ایجاد اطمینان از رضایتمندی کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است.

 

این امر به صورت فرآیندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد.

 

 

 

چرا بازاریابی داخلی؟

فروش شغلی کاربر است و نقش نیرو های انسانی در عرضه محصولات کاملاً چشمگیر است. کارکنان در بخش فروش از طریق تعامل اثربخش با مشتریان، اجرای راهبردهای سازمان و عملکرد عالی آن را تسهیل می کنند.

 

راه چاره تضمین عملکرد عالی سازمان را باید در نقش آفرینی موفق مدیریت منابع انسانی جستجو کرد. 

 

برای دستیابی به اهداف سازمان در این بخش باید کار را از توجه به کسانی که امور مشتریان را رسیدگی می کنند شروع کرد. این جنبه از فعالیت سازمان های خدماتی موضوع بازاریابی داخلی را مطرح کرده است.

 

امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک راهبرد برای اجرای برنامه های سازمان شناخته شده است. مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که فعالیتهای بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقاء می دهد.

 

 

بازاریابی داخلی آمیخته

(product) شغل که در بازاریابی داخلی به کالا تعبیر میگردد

شامل مواردی از جمله ماهیت شغلی، گزینش و استخدام ، تناسب شغل با شاغل و امنیت شغلی میباشد.

این بخش به خود شغل وظایف و اختیارات و همچنین تناسب کار با فردی که جهت انجامش برگزیده میشود و انطباق توانایی های ذهنی و جسمی سطح تحصیلات و انتظارات او با شغل مورد نظر است.

همچنین از نظر امنیت شغلی ، هر کاهش در زمینه بهره وری و یا سودآوری ممکن است به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی کارکنان منجر گردد. به عنوان یک راه جلوگیری از ریزش کارکنان، به کارگیری مجدد آنها در سایر بخشها امکان پذیر است.

بررسیها بیانگر این واقعیت هستند که باافزایش سطح امنیت شغلی کارکنان، رضایتمندی، وفاداری و اعتماد به مدیریت افزایش می یابد.

 

(price) پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش که به قیمت تعبیر میگردد:

شامل نحوه پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت مزایا و پاداش به کارکنان میباشد، ارائه حقوق و مزایای بالاتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب با عملکرد و بهره وری است.

همچنین پرداخت به موقع در جهت برنامه ریزی کارکنان در زمینه دخل و خرج و معیشت خویش در دوره زمانی معین و پرداخت پاداش متناسب با عملکرد ایشان باعث افزایش سطوح رضایتمندی و تعهد بیشتری نسبت به سازمان میگردد.

 

( promotion ) آموزش حین کار و شرکت در دوره و سمینار و کنفرانس های مرتبط با شغل به ترفیع تعبیر میگردد:

در یک اقتصاد جهانی توسعه یافته، ایجاد و توسعه دانش یکی از عوامل مهم دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه جهانی است.

عموماً آموزش کارکنان در رابطه با شناخت و حل مسائل، ایجاد تغییرات ضروری در زمینه فرایندها و روشهای انجام کار و خدمات پس از فروش محصولات است.

براساس تحقیقات انجام گرفته مشخص گردیده است که سرمایه گذاری در زمینه آموزش نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت .

این نتایج بهبود نگرشها، افزایش مهارتها در رابطه با ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی و وفاداری کارکنان را در بردارد.

 

(Place)محیط کاری، همکاران به عنوان مکان تعبیر می گردد:

کارکنان تحت تاثیر جو سازمانی و فرهنگ حاکم بر سازمان قرار دارند و بر اساس اهداف و فرهنگ نهادینه شده در سازمان فعالیت میکنند.

هر چه اهداف و استراتژی سازمان شفاف تر و دسترسی به آن آسان تر گردد بر فعالیت کارکنان تاثیر مثبت و بسزایی دارد.

همچنین ارتباطات بین همکاران و کاهش فاصله قدرت بین آنها بسته به نوع و اندازه سازمان تاثیر بسزایی در نحوه کارکرد کارکنان دارد که این مهم از ۲ روش اجرایی میگردد:

۱- کاهش تفاوت سطح حقوق و دستمزد و افزایش عرض سازمان

۲- ایجاد سمبل های سازمانی در راستای ارتباطات سازمانی برمبنای توسعه فرهنگ صداقت و اعتماد و عدالت سازمانی است( مندلسون ۲۰۰۱)

 

کلیدواژه: بازاریابی داخلی, بازاریابی آمیخته, انواع بازاریابی, هدف از بازاریابی داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‫2 نظر ارسال شده در “تعریف بازاریابی

 1. بازخورد: ارتباط با مشتریان | مدیر ایده آل, آموزش بازاریابی, راه اندازی کسب و کار اینترنتی

 2. مدیریت سایت: مهندس سعید عاملی :

  امتیاز بینندگان:۵ ستاره

نظرها بسته شدند.

× سوالی دارید؟