در مدیر یک دقیقه ای واقعیت این است که اغلب افراد در سازمان ها در وقت اداری به کار دیگری می پردازند انگار فقط برای پول آخر ماه کار میکنند و اهداف سازمان برای ایشان اهمیتی ندارد. ولی این افراد در ابتدای شروع کار در سازمان اینجوری نبودند و تعهد به کار زیادی داشتند.

یعنی اگر در سازمان عملکردهای خوب اغلب مورد توجه قرار نگیرد و مدیران موقعی که کارکنان وظیفه ای را خوب انجام بدهند چیزی نگویند ولی وقتی اشتباهی میکنند در کارشان شدیدا توبیخ میشوند. در این شرایط کارکنان بی تجربه حس تعهد خود نسبت به مجموعه را از دست میدهند.

در این حالت دیگه هدایت به تنهایی کافی نیست باید تعریف و تمجید  و حمایت هم به آن اضافه شود.که آن را شیوه راهنمایی کردن(تاکید بر هدایت و حمایت توانمان) مینامیم.

این شیوه در مواقع سرخوردگی بهترین کارایی را دارد. این شیوه در مورد کارآموزان سرخورده بسیار موثر است.

کار آفرین: آیا کارکنان از هدایت و سرپرستی مستقیم آزرده خاطر نمی شوند؟

مدیر یک دقیقه ای: معمولا در آغار کار نه. وقتی آنها در آستانه یادگیری وظیفه ای هستند اغلب اشتیاق نشان میدهند و آماده دریافت هر کمکی از جانب شما هستند چون میخواهند عملکرد خوبی داشته باشند.

کار آفرین:

چه وقت هایی باید شیوه ها را بکار برد؟

مدیر یک دقیقه ای: شیوه هدایتی وقتی مناسب است که:

باید تصمیم سریعی اتخاذ شود تا خطری بقیه را تهدید نکند.

در مورد افراد با تجربه ناکافی, دارای قابلیت بالقوه برای کسب هدایت است.

افرادی که مهارتهایی دارند ولی با الویت ها, سیاست ها, استراتژیهای سازمان و طریقه انجام کارها آشنا نیستند.

 

کار آفرین: آیا میان این چهار شیوه رهبری وجود ندارد؟

مدیر یک دقیقه ای: چیزی به نام بهترین شیوه رهبری وجود ندارد. رهبری موقعیتی بهترین شیوه است شاید شیوه حمایت کردن یا مشارکتی در برخی موقعیت ها موثر باشد اما در مورد سایر موقعیت ها ممکن است شیوه موثری بشمار نرود.

ادامه این مقاله را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

نويسنده / مترجم : اسپنسر جانسون – كنت بلانچارد
 
زبان کتاب : فارسي
 
حجم کتاب : 1.3 مگابايت
 
نوع فايل : PDF
 
تعداد صفحه : 107

 

دانلود فایل صوتی کتاب

Modireideal Marketing فایل صوتی 01

Modireideal Marketing فایل صوتی 02

Modireideal Marketing فایل صوتی 03

Modireideal Marketing فایل صوتی 04

Modireideal Marketing فایل صوتی 05

Modireideal Marketing فایل صوتی 06

Modireideal Marketing فایل صوتی 07

Modireideal Marketing فایل صوتی 08

Modireideal Marketing فایل صوتی 09