مفاهیم بازاریابی

اکنون به توضیح مختصری از هر کدام از این مفاهیم بازاریابی میپردازیم. بازاریابی ‌به ‌همه ‌کسب‌ و کارها ‌مربوط ‌می‌‌شود. ‌اما ‌هنوز ‌به ‌درستی ‌شناخته ‌شده ‌نیست ‌و ‌اغلب ‌با ‌تبلیغات ‌و ‌فروش ‌اشتباه ‌گرفته می‌‌شود. ‌

 

مفاهیم بازاریابی – نیازها:

عبارت است از محرومیت و کمبودی که توسط فرد احساس می شود. امری است معنوی که با برآورده شدن آن احساس رضایت میکنیم.

 

مفاهیم بازاریابی – خواسته ها:

خواسته در مرحله ی بعد از نیاز قرار می گیرد و دلیل پیش آمدن آن، حس کمال طلبی و آرمانگرایی انسان می باشد. زمانیکه نیازهای ما تحت تاثیر قرهنگ ویا دیگران قرارمیگیرد تبدیل به خواسته میشود.

 

مفاهیم بازاریابی – تقاضاها:

یکی دیگر از ارکان کلیدی بازاریابی، تقاضا می باشد وقتی که خواسته های ما با قدرت خرید همراه میشود ،تقاضا شکل میگیرد.

مفاهیم بازاریابی – کالاها:

محصول و یا خدماتی که به مشتریان جهت رفع نیازهای آنها ارائه میگردد.

 

مفاهیم بازاریابی – بازارها:

عبارت است از گروهی از خریداران بالفعل و بالقوه یک محصول. این خریداران دارای نیاز یا خواسته مشترکی هستند که می توان از طریق داد و ستد، آنها را برآورده ساخت.

مفاهیم بازاریابی – معاملات:

به رد وبدل کردن کالا و خدمات در بازارها معاملات گفته میشود.

مفاهیم بازاریابی – مبادلات:

مبادلات هسته مرکزی بازاریابی است و عبارت است از خرید و فروش کالا به منظور ارضای نیاز و خواسته ها چهار روش برای این کار وجود دارد که عبارتند از: خود تولیدی، تکدی گری، اعمال زور و مبادله.

 

راه های موفقیت در بازاریابی چیست؟

چگونه میتوان در بازارهای کنونی و رقابتی اکنون سهم ویژه ای ازآن را به محصول خود اختصاص دهیم؟

 

یکی از مهمترین مسائلی که باید درنظر داشت، توجه به نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه و بالفعل است.

 

باید به این مضوع فکر کنیم که آنها چه انتظارات و توقعاتی از کالا و یا خدمات ما دارند. محصول ماباید چه ویژگیهایی داشته باشد تا رضایت مشتریان را به حداکثر برسند؟

 

دراینجا میتوان به بازاریابی اجتماعی اشاره کنیم که عبارت است از اینکه هر سازمان باید نخست به نیازها و خواسته ها و منافع بازار هدف را تعیین کند.

 

در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته ها را به صورت کارآمدتر و موثرتری تامین کند به نحوی که بقا و بهبود رفاه مشتری و جامعه هر دو فراهم گردد.

 

در مفاهیم بازاریابی در واقع این سیستم میتواند به حداکثر رساندن رضایت مشتریان، حق انتخاب و کیفیت زندگی افراد کمک کند.

 

شرایط لازم برای به حداکثر رساندن رضایت مشتریان عبارت است از ارائه محصولات بی عیب ونقص، ارائه محصولات به موقع و بدون تاخیر باشد.

 

همچنین عدم تبعیض بین مشتریان، ایجاد رابطه دوستانه با مشتریان و رعایت ادب و احترام سازمانها میتوانند با به حداکثر رساندن رضایت مشتریان، خود را به عنوان گزینه مناسبی برای ارائه خدمات و کالاها معرفی کنند.

 

 

موفق باشید!

پیشنهاد ویژه زمستانه

یه پیشنهاد 80 درصدی براتون داریم!

قیمت اصلی 1.300.000 تومان